Thứ Năm, 21/09/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thong bao Ke hoach on tap, thi va cap Chung chi ung dung CNTT Dot 3 - Nam 2017
Trung tâm NN-TN Trường CĐSP Lào Cai thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập, thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo quy định tại Thông tư số: 03/2014/BTT-TT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin-Truyền thông)