Thứ Năm, 22/02/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Chuong trinh “Tet An lanh, yeu thuong” cua truong CDSP Lao Cai
Thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018, Thông tri số 08- TTr/TU ngày 28/12/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Sáng ngày 01/02/2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã tổ chức chương trình "Tết An lành, yêu thương" cho HSSV nhà trường.

(CĐSPLC) - Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuổi trẻ trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai đã có sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội trong caán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thông qua Cuộc vận động đã xuất hiện những tấm gương sáng, những cách làm sáng tạo, phù hợp và có sức hút với tuổi trẻ nhằm góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của quê hương, đất nước.


(CĐSPLC) - "Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục - Đó là nguyên lý không thay đổi". Chính vì vậy, việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng vừa để duy trì không mai một đi những gì đã học mà còn bổ sung những khiếm khuyết mà lúc đào tạo để lại. Bồi dưỡng để cho kỹ năng sư phạm trở thành kỹ xảo. Bồi dưỡng là sự phát triển, sử dụng thế năng của năng lực giáo viên từ dạng tích luỹ có được từ khi học ở các bậc học đã được đào tạo, ngăn chặn sự hao mòn kiến thức đã được học. Quan trọng hơn bồi dưỡng là khuyếch đại cái được đào tạo đủ để phát triển năng lực giáo viên, đáp ứng sự tăng lên của yêu cầu phát triển giáo dục của các cấp học . Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên là một yêu cầu khách quan có tính cấp thiết để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.