TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018

Gửi vào: 22:27 04/09/2018
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018


Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin
Các bài mới
  • HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2018-2020 (27/10)
  • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2018 (02/10)
Các bài đã đăng
  • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2018 (04/08)
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (15/07)
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI, 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (15/06)
  • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (15/06)
  • HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6 (15/06)
  • HỌC BÁC (15/05)
  • VÀNG THỊ HUYỀN- CÔ “ SINH VIÊN 5 TỐT” (07/05)
  • Kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên năm 2018 (17/03)
Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin