Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khoá”, năm học 2018 – 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, ngày 18/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên”; Công văn số 3383/BGDĐT- CTHSSV ngày 10/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019; Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV).
Từ 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018, trường CĐSP Lào Cai đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khoá” năm học 2018 – 2019 cho toàn bộ HSSV các lớp hệ Cao đẳng chính quy năm thứ nhất. 
 

Ảnh: Quang cảnh học tập

Chương trình học tập cung cấp cho tân sinh viên các nội dung: Giới thiệu về trường CĐSP Lào Cai: lịch sử phát triển, đội ngũ CBGV, quy mô, cơ sở vật chất và những định hướng phát triển; Phổ biến Nội quy của Nhà trường đối với HSSV; Quán triệt nội dung liên quan đến chủ trương sáp nhập trường CĐSP Lào Cai; Quán triệt các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Về Luật An ninh mạng, thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
Ngoài ra, tân sinh viên còn được tuyên truyền, quán triệt một số vấn đề về ANTT trường học, quy định về tạm vắng, tạm trú đối với HSSV; Một số biện pháp phòng chống tệ nạn XH và không tham gia các tổ chức tà đạo trái pháp luật do lãnh đạo Công an phường Bình Minh triển khai.
Kết thúc khóa học, 100% sinh viên có kết quả bài thu hoạch từ đạt yêu cầu trở lên.

Tin, Ảnh: Nguyễn Nam

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khoá”, năm học 2018 – 2019

Gửi vào: 07:14 31/08/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, ngày 18/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên”; Công văn số 3383/BGDĐT- CTHSSV ngày 10/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019; Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV).
Từ 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018, trường CĐSP Lào Cai đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khoá” năm học 2018 – 2019 cho toàn bộ HSSV các lớp hệ Cao đẳng chính quy năm thứ nhất. 
 

Ảnh: Quang cảnh học tập

Chương trình học tập cung cấp cho tân sinh viên các nội dung: Giới thiệu về trường CĐSP Lào Cai: lịch sử phát triển, đội ngũ CBGV, quy mô, cơ sở vật chất và những định hướng phát triển; Phổ biến Nội quy của Nhà trường đối với HSSV; Quán triệt nội dung liên quan đến chủ trương sáp nhập trường CĐSP Lào Cai; Quán triệt các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Về Luật An ninh mạng, thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
Ngoài ra, tân sinh viên còn được tuyên truyền, quán triệt một số vấn đề về ANTT trường học, quy định về tạm vắng, tạm trú đối với HSSV; Một số biện pháp phòng chống tệ nạn XH và không tham gia các tổ chức tà đạo trái pháp luật do lãnh đạo Công an phường Bình Minh triển khai.
Kết thúc khóa học, 100% sinh viên có kết quả bài thu hoạch từ đạt yêu cầu trở lên.

Tin, Ảnh: Nguyễn Nam


Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin
Các bài mới
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai: Chào tân sinh viên năm 2018 (22/09)
Các bài đã đăng
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 (22/05)
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi “Sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai lần thứ 2”, năm học 2017-2018 (17/05)
  • Không để học sinh, sinh viên bị lôi kéo theo tà đạo (14/05)
  • Gần 1.000 học sinh, sinh viên được tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước (10/05)
  • Khoa Tự nhiên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2017- 2018 (26/04)
  • Khoa Tiểu học Mầm non tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2017 – 2018 (26/04)
  • Trường CĐSP Lào Cai tham gia Lễ phát động Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 5 năm 2018 (26/04)
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân vận (19/04)
Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin