Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập cấp tỉnh năm học 2017 – 2018

Ngày 10/5/2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực tập sư phạm cấp tỉnh năm học 2017 – 2018.
Đến dự có đồng chí Dương Bích Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo thực tập cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT; Lãnh đạo các phòng GD&ĐT: TP Lào Cai, huyện Văn Bàn, huyện Si Ma Cai, huyện Bắc Hà, huyện Bát Xát, huyện Mường Khương; các đồng chí là lãnh đạo các trường MN, TH, THCS (cơ sở thực tập) có sinh viên đến thực tập; về phía Trường CĐSP Lào Cai có đồng chí Vũ Thị Bình – Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai, Trưởng ban chỉ đạo TTSP Trường CĐSP Lào Cai; các đồng chí lãnh đạo các khoa, tổ; giảng viên giảng dạy các môn phương pháp dạy học và các em sinh viên là trưởng, phó đoàn các đoàn thực tập.

Đồng chí Dương Bích Nguyệt, Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Đức Trọng – Phó trưởng phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Lào Cai đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết TTSP năm học 2017 – 2018. Năm học 2017 – 2018, Trường CĐSP Lào Cai có 523 SV/27 đoàn. Trong đó: Mầm non có 293 SV/ 13 trường; Tiểu học có 183 SV /9 trường; THCS có 47 SV/5 trường. Kết quả thực tập sư phạm: Tổng số 523 SV thực tập sư phạm tập trung, 100% SV thực tập đạt yêu cầu, trong đó: 05 SV xếp loại xuất sắc, chiếm 1,0 % (riêng trình độ trung cấp); 345 SV xếp loại giỏi, chiếm 66 %; 158 SV xếp loại khá, chiếm 30,2 %; 15 HSSV xếp loại Trung bình chiếm 2,9 %.

 

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Thực tập sư phạm cấp tỉnh năm học 2017-2018 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cao Thanh Hân – UV BCĐ TTSP cấp tỉnh, Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và đồng chí Tưởng Thị Tuyết -UV BCĐ TTSP cấp tỉnh Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Bát Xát đã thông qua báo cáo đánh giá về công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động thực tập của các phòng GD&ĐT đã đánh giá: Các em sinh viên của Trường CĐSP cơ bản đã có những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, có các kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, hoạt động xã hội, giảng dạy có sự gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, sinh viên tiếp cận nhanh với các tình huống điển hình ở trưởng Mầm non, Tiểu học và THCS, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới.
Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động thực tập sư phạm, hội nghị còn tập trung thảo luận, góp ý, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của sinh viên thực tập như các kĩ năng mềm, kĩ năng viết bảng, kĩ năng giao tiếp .

 

Đại biểu Nguyễn Thị Tươi, Hiệu trưởng trường Mần non Hoa Lan phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Dương Bích Nguyệt – Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, Trưởng ban chỉ đạo TTSP cấp tỉnh đã chỉ đạo và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm trong thời gian tới./.

Ảnh, tin bài: Phòng ĐT&NCKH 

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập cấp tỉnh năm học 2017 – 2018

Gửi vào: 22:05 22/05/2018

Ngày 10/5/2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực tập sư phạm cấp tỉnh năm học 2017 – 2018.
Đến dự có đồng chí Dương Bích Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo thực tập cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT; Lãnh đạo các phòng GD&ĐT: TP Lào Cai, huyện Văn Bàn, huyện Si Ma Cai, huyện Bắc Hà, huyện Bát Xát, huyện Mường Khương; các đồng chí là lãnh đạo các trường MN, TH, THCS (cơ sở thực tập) có sinh viên đến thực tập; về phía Trường CĐSP Lào Cai có đồng chí Vũ Thị Bình – Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai, Trưởng ban chỉ đạo TTSP Trường CĐSP Lào Cai; các đồng chí lãnh đạo các khoa, tổ; giảng viên giảng dạy các môn phương pháp dạy học và các em sinh viên là trưởng, phó đoàn các đoàn thực tập.

Đồng chí Dương Bích Nguyệt, Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Đức Trọng – Phó trưởng phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Lào Cai đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết TTSP năm học 2017 – 2018. Năm học 2017 – 2018, Trường CĐSP Lào Cai có 523 SV/27 đoàn. Trong đó: Mầm non có 293 SV/ 13 trường; Tiểu học có 183 SV /9 trường; THCS có 47 SV/5 trường. Kết quả thực tập sư phạm: Tổng số 523 SV thực tập sư phạm tập trung, 100% SV thực tập đạt yêu cầu, trong đó: 05 SV xếp loại xuất sắc, chiếm 1,0 % (riêng trình độ trung cấp); 345 SV xếp loại giỏi, chiếm 66 %; 158 SV xếp loại khá, chiếm 30,2 %; 15 HSSV xếp loại Trung bình chiếm 2,9 %.

 

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Thực tập sư phạm cấp tỉnh năm học 2017-2018 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cao Thanh Hân – UV BCĐ TTSP cấp tỉnh, Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và đồng chí Tưởng Thị Tuyết -UV BCĐ TTSP cấp tỉnh Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Bát Xát đã thông qua báo cáo đánh giá về công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động thực tập của các phòng GD&ĐT đã đánh giá: Các em sinh viên của Trường CĐSP cơ bản đã có những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, có các kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, hoạt động xã hội, giảng dạy có sự gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, sinh viên tiếp cận nhanh với các tình huống điển hình ở trưởng Mầm non, Tiểu học và THCS, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới.
Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động thực tập sư phạm, hội nghị còn tập trung thảo luận, góp ý, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của sinh viên thực tập như các kĩ năng mềm, kĩ năng viết bảng, kĩ năng giao tiếp .

 

Đại biểu Nguyễn Thị Tươi, Hiệu trưởng trường Mần non Hoa Lan phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Dương Bích Nguyệt – Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, Trưởng ban chỉ đạo TTSP cấp tỉnh đã chỉ đạo và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm trong thời gian tới./.

Ảnh, tin bài: Phòng ĐT&NCKH 


Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin
Các bài đã đăng
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi “Sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai lần thứ 2”, năm học 2017-2018 (17/05)
  • Không để học sinh, sinh viên bị lôi kéo theo tà đạo (14/05)
  • Gần 1.000 học sinh, sinh viên được tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước (10/05)
  • Khoa Tự nhiên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2017- 2018 (26/04)
  • Khoa Tiểu học Mầm non tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2017 – 2018 (26/04)
  • Trường CĐSP Lào Cai tham gia Lễ phát động Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 5 năm 2018 (26/04)
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân vận (19/04)
  • Trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học (27/03)
Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin