HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai xây dựng Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm tháng 6 năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Lào Cai sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, cụ thể như sau:

 1. Nội dung
– Tuyên truyền và triển khai các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, các hoạt động hè trên địa bàn dân cư, các lớp năng khiếu, kỹ năng, trải nghiệm để đoàn viên thanh niên biết và tuyên truyền, vận động.
– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình: “Gia đình: nguồn nhân lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
– Tăng cường tuyên truyền về Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em; đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang cho thế hệ trẻ nhân Ngày Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6)…
– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, nhất là tấm gương hy sinh đầy anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018).
– Tiếp tục tuyên truyền kết quả và tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
– Tổ chức phát động trong đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong đó tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị gắn với Cuộc phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.
– Tham mưu tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức bồi dưỡng kết nạp Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
2. Hình thức sinh hoạt
– Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, BCH có thể lựa chọn các hình thức sinh hoạt cho phù hợp:
– Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề với phần trao đổi, thảo luận tạo không gian mở để đoàn viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục và phương thức hoạt động của Đoàn.
– Tổ chức các buổi gặp mặt, kể chuyện thông qua các nhân chứng lịch sử, anh hùng lão thành cách mạng nhằm giáo dục cho giới trẻ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc của các bậc cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
– Tổ chức các hoạt động tình nguyện, chuyến công tác xã hội tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, địa điểm căn cứ cách mạng nhằm giáo dục lịch sử truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.
– Khuyến khích các chi đoàn phát động đoàn viên thực hiện các sản phẩm tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, giải pháp tổ chức hoạt động hiệu quả tại chi đoàn. Cũng như những ý kiến đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn tại đơn vị như: tranh vẽ, mô hình, đoạn phim ngắn, sản phẩm đồ họa…

>>>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TOÀN VĂN KẾ HOẠCH<<< 

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6

Gửi vào: 22:08 15/06/2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai xây dựng Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm tháng 6 năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Lào Cai sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, cụ thể như sau:

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

 1. Nội dung
– Tuyên truyền và triển khai các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, các hoạt động hè trên địa bàn dân cư, các lớp năng khiếu, kỹ năng, trải nghiệm để đoàn viên thanh niên biết và tuyên truyền, vận động.
– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình: “Gia đình: nguồn nhân lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
– Tăng cường tuyên truyền về Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em; đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang cho thế hệ trẻ nhân Ngày Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6)…
– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, nhất là tấm gương hy sinh đầy anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018).
– Tiếp tục tuyên truyền kết quả và tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
– Tổ chức phát động trong đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong đó tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị gắn với Cuộc phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.
– Tham mưu tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức bồi dưỡng kết nạp Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
2. Hình thức sinh hoạt
– Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, BCH có thể lựa chọn các hình thức sinh hoạt cho phù hợp:
– Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề với phần trao đổi, thảo luận tạo không gian mở để đoàn viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục và phương thức hoạt động của Đoàn.
– Tổ chức các buổi gặp mặt, kể chuyện thông qua các nhân chứng lịch sử, anh hùng lão thành cách mạng nhằm giáo dục cho giới trẻ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc của các bậc cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
– Tổ chức các hoạt động tình nguyện, chuyến công tác xã hội tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, địa điểm căn cứ cách mạng nhằm giáo dục lịch sử truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.
– Khuyến khích các chi đoàn phát động đoàn viên thực hiện các sản phẩm tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, giải pháp tổ chức hoạt động hiệu quả tại chi đoàn. Cũng như những ý kiến đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn tại đơn vị như: tranh vẽ, mô hình, đoạn phim ngắn, sản phẩm đồ họa…

>>>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TOÀN VĂN KẾ HOẠCH<<< 


Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin
Các bài mới
 • HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2018-2020 (27/10)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2018 (02/10)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018 (04/09)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2018 (04/08)
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (15/07)
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI, 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (15/06)
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (15/06)
Các bài đã đăng
 • HỌC BÁC (15/05)
 • VÀNG THỊ HUYỀN- CÔ “ SINH VIÊN 5 TỐT” (07/05)
 • Kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên năm 2018 (17/03)
 • KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2018 (17/03)
 • Đoàn viên trường CĐSP Lào Cai với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (07/02)
 • Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bộ đội Biên phòng (15/01)
 • Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đoàn các cấp (15/01)
 • Định hướng tuyên truyền tháng 1 năm 2018 (15/01)
Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin