Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm lời kêu gọi Thi đua Ái quốc

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm lời kêu gọi Thi đua Ái quốc

Gửi vào: 22:13 15/06/2018
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin
Các bài mới
 • HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2018-2020 (27/10)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2018 (02/10)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018 (04/09)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2018 (04/08)
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (15/07)
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI, 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (15/06)
Các bài đã đăng
 • HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6 (15/06)
 • HỌC BÁC (15/05)
 • VÀNG THỊ HUYỀN- CÔ “ SINH VIÊN 5 TỐT” (07/05)
 • Kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên năm 2018 (17/03)
 • KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2018 (17/03)
 • Đoàn viên trường CĐSP Lào Cai với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (07/02)
 • Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bộ đội Biên phòng (15/01)
 • Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đoàn các cấp (15/01)
Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin