KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Thực hiện kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 3/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày Thương bình liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018);

>>>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TOÀN VĂN KẾ HOẠCH<<< 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Gửi vào: 22:24 15/07/2018

Thực hiện kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 3/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày Thương bình liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018);

>>>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TOÀN VĂN KẾ HOẠCH<<< 

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi


Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin
Các bài mới
 • HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2018-2020 (27/10)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2018 (02/10)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2018 (04/09)
 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2018 (04/08)
Các bài đã đăng
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI, 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (15/06)
 • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (15/06)
 • HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6 (15/06)
 • HỌC BÁC (15/05)
 • VÀNG THỊ HUYỀN- CÔ “ SINH VIÊN 5 TỐT” (07/05)
 • Kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên năm 2018 (17/03)
 • KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2018 (17/03)
 • Đoàn viên trường CĐSP Lào Cai với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (07/02)
Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin