Điều chỉnh thi môn năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất – Công tác đội, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2015 và nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thi môn năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc,
Giáo dục thể chất – Công tác đội, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2015 và nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng

I. ĐIỀU CHỈNH THI NĂNG KHIẾU NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC, GIÁO DỤC THỂ CHẤT – CÔNG TÁC ĐỘI.
1. Đăng ký dự thi
* Thời gian: Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 28/7/2015, nộp trực tiếp tại trường CĐSP Lào Cai hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh trường CĐSP Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
* Hồ sơ đăng ký:
Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu có tại Thư viện Trường CĐSP Lào Cai hoặc download tại Website: https://cdsplaocai.edu.vn
– Thí sinh dự tuyển vào ngành có thi môn năng khiếu cần nộp thêm hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Thi năng khiếu
– Thời gian: Từ ngày 30-31/7/2015, thí sinh có mặt đúng 8h00 ngày 30/7/2015 để làm thủ tục dự thi (mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).
– Địa điểm: Trường CĐSP Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
3. Các nội dung khác (Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, sơ tuyển trung cấp Tiểu học, Mầm non, xét tuyển…) giữ nguyên không thay đổi.
II. NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG
1. Thời gian
+ Đợt 1 (Nguyện vọng 1): Nhận hồ sơ từ ngày 01/8 – 20/8/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 25/8/2015.
+ Đợt 2 (Bổ sung đợt 1): Nhận hồ sơ từ ngày 25/8 – 15/9/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 20/9/2015.
+ Đợt 3 (Bổ sung đợt 2): Nhận hồ sơ từ ngày 20/9 – 05/10/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 10/10/2015.
+ Đợt 4 (Bổ sung đợt 3): Nhận hồ sơ từ ngày 10/10 – 25/10/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 31/10/2015.
+ Đợt 5 (Bổ sung đợt 4): Nhận hồ sơ từ ngày 31/10 – 15/11/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 20/11/2015.
2. Hình thức: Thí sinh nộp trực tiếp tại trường CĐSP Lào Cai hoặc qua đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh, Trường CĐSP Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
3 Hồ sơ đăng ký xét tuyển (kể cả thí sinh dự thi môn năng khiếu) gồm có:
+ Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4; mỗi nguyện vọng cần ghi rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.
+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng 1 hay nguyện vọng bổ sung);
+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
Lưu ý: Thí sinh phải điền đủ thông tin trong các phiếu trên, nhất thiết phải có số điện thoại để liên lạc. Thường xuyên theo dõi thông tin trên website để cập nhật tình hình và điều chỉnh sai sót (nếu có).
4 Sữa chữa sai sót
+ Thí sinh dự thi môn năng khiếu: Sửa chữa sai sót về thông tin trong ngày làm thủ tục dự thi.
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển: Nhà trường công khai danh sách đăng ký xét tuyển trên Website https://cdsplaocai.edu.vn, thí sinh tự theo dõi, cập nhật; những sai sót về ngành đăng ký xét tuyển, thứ tự ưu tiên, tổ hợp môn thi,… (nếu có) cần báo ngay cho Hội dồng tuyển sinh trong thời gian của đợt xét tuyển để được điều chỉnh.
5. Điều chỉnh nguyện vọng
Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu thí sinh có nhu cầu thay đổi nguyện vọng cần liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh để được hướng dẫn và điều chỉnh nguyện vọng.
6. Rút hồ sơ đăng ký xét tuyển
– Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh có thể rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển vào trường khác.
– Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo;
7. Việc xét tuyển
– Các nguyện vọng từ 1 đến 4 có giá trị xét tuyển như nhau.
– Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
– Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.
Mọi thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh năm 2015 của Trường CĐSP Lào Cai xem tại địa chỉ https://www.cdsplaocai.edu.vn hoặc liên hệ về Hội đồng tuyển sinh, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, điện thoại: 0203.844.881

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

Điều chỉnh thi môn năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất – Công tác đội, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2015 và nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng

Gửi vào: 14:29 15/07/2015

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thi môn năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc,
Giáo dục thể chất – Công tác đội, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2015 và nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi

I. ĐIỀU CHỈNH THI NĂNG KHIẾU NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC, GIÁO DỤC THỂ CHẤT – CÔNG TÁC ĐỘI.
1. Đăng ký dự thi
* Thời gian: Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 28/7/2015, nộp trực tiếp tại trường CĐSP Lào Cai hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh trường CĐSP Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
* Hồ sơ đăng ký:
Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu có tại Thư viện Trường CĐSP Lào Cai hoặc download tại Website: https://cdsplaocai.edu.vn
– Thí sinh dự tuyển vào ngành có thi môn năng khiếu cần nộp thêm hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Thi năng khiếu
– Thời gian: Từ ngày 30-31/7/2015, thí sinh có mặt đúng 8h00 ngày 30/7/2015 để làm thủ tục dự thi (mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).
– Địa điểm: Trường CĐSP Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
3. Các nội dung khác (Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, sơ tuyển trung cấp Tiểu học, Mầm non, xét tuyển…) giữ nguyên không thay đổi.
II. NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG
1. Thời gian
+ Đợt 1 (Nguyện vọng 1): Nhận hồ sơ từ ngày 01/8 – 20/8/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 25/8/2015.
+ Đợt 2 (Bổ sung đợt 1): Nhận hồ sơ từ ngày 25/8 – 15/9/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 20/9/2015.
+ Đợt 3 (Bổ sung đợt 2): Nhận hồ sơ từ ngày 20/9 – 05/10/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 10/10/2015.
+ Đợt 4 (Bổ sung đợt 3): Nhận hồ sơ từ ngày 10/10 – 25/10/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 31/10/2015.
+ Đợt 5 (Bổ sung đợt 4): Nhận hồ sơ từ ngày 31/10 – 15/11/2015, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 20/11/2015.
2. Hình thức: Thí sinh nộp trực tiếp tại trường CĐSP Lào Cai hoặc qua đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh, Trường CĐSP Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
3 Hồ sơ đăng ký xét tuyển (kể cả thí sinh dự thi môn năng khiếu) gồm có:
+ Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4; mỗi nguyện vọng cần ghi rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.
+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển (nguyện vọng 1 hay nguyện vọng bổ sung);
+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
Lưu ý: Thí sinh phải điền đủ thông tin trong các phiếu trên, nhất thiết phải có số điện thoại để liên lạc. Thường xuyên theo dõi thông tin trên website để cập nhật tình hình và điều chỉnh sai sót (nếu có).
4 Sữa chữa sai sót
+ Thí sinh dự thi môn năng khiếu: Sửa chữa sai sót về thông tin trong ngày làm thủ tục dự thi.
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển: Nhà trường công khai danh sách đăng ký xét tuyển trên Website https://cdsplaocai.edu.vn, thí sinh tự theo dõi, cập nhật; những sai sót về ngành đăng ký xét tuyển, thứ tự ưu tiên, tổ hợp môn thi,… (nếu có) cần báo ngay cho Hội dồng tuyển sinh trong thời gian của đợt xét tuyển để được điều chỉnh.
5. Điều chỉnh nguyện vọng
Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu thí sinh có nhu cầu thay đổi nguyện vọng cần liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh để được hướng dẫn và điều chỉnh nguyện vọng.
6. Rút hồ sơ đăng ký xét tuyển
– Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh có thể rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển vào trường khác.
– Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo;
7. Việc xét tuyển
– Các nguyện vọng từ 1 đến 4 có giá trị xét tuyển như nhau.
– Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
– Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.
Mọi thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh năm 2015 của Trường CĐSP Lào Cai xem tại địa chỉ https://www.cdsplaocai.edu.vn hoặc liên hệ về Hội đồng tuyển sinh, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai – Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, điện thoại: 0203.844.881

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học


Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin
Các bài mới
 • Thông báo về việc thu hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3, thi tuyển năng khiếu ngành Giáo dục mầm non, tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy (Tuyển sinh đợt 4, năm 2016) (23/09)
 • Danh sách trúng tuyển Trung cấp Sư phạm Hệ chính quy năm 2016 – Đợt 2 (23/09)
 • Danh sách trúng tuyển Cao đẳng hệ chính quy – Đợt 3 (23/09)
 • Thông báo về việc thu hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, thi tuyển năng khiếu ngành Giáo dục mầm non, tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy (Tuyển sinh đợt 3, năm 2016) (01/09)
 • Danh sách trúng tuyển Cao đẳng hệ chính quy – Đợt 2 (01/09)
 • Danh sách trúng tuyển Trung cấp Sư phạm Hệ chính quy năm 2016 – Đợt 1 (26/08)
 • Thông báo về việc thu hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, thi tuyển năng khiếu ngành Giáo dục mầm non, tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy (Tuyển sinh đợt 2, năm 2016) (15/08)
 • Danh sách trúng tuyển Cao đẳng hệ chính quy – Đợt 1 (14/08)
Các bài đã đăng
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ THI NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 (08/07)
 • Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2015 (07/04)
 • Thông báo điểm trúng tuyển NV3 và nhận hồ sơ xét tuyển NV4 trình độ cao đẳng năm 2014 (23/10)
 • Danh sách trúng tuyển Trung cấp Mầm non hệ Vừa làm vừa học năm 2014 (21/10)
 • Danh sách trúng tuyển NV2 (12/09)
 • Thông báo điểm trúng tuyển NV2 và nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung NV3 trình độ cao đẳng chính quy năm 2014 (11/09)
 • Danh sách trúng tuyển trung cấp (đợt 1) năm 2014 (03/09)
 • Danh sách trúng tuyển dự nguồn 30a năm 2014 – Dự nguồn cho năm 2015 (21/08)
Lưu tin Lưu tin – Bản in Bản in – Download tin Download tin