Chính quy

De an tuyen sinh He Cao dang Chinh quy nam 2019

Đề án tuyển sinh Hệ Cao đẳng Chính quy năm 2019

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017.Click vào liên kết dưới đây để tải toàn văn Đề án:

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi


Ke hoach tuyen sinh nam 2019

Kế hoạch tuyển sinh năm 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, quy định liên kết đào tạo và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH); Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách chi đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 như sau:


THONG BAO XAC NHAN NHAP HOC DOT 4 VA THU HO SO TUYEN SINH BO SUNG CAO DANG HE CHINH QUY NAM 2018

THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 4 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông báo xác nhận nhập học đợt 4 và thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung cao đẳng hệ chính quy năm 2018 


THONG BAO XAC NHAN NHAP HOC DOT 3 VA THU HO SO TUYEN SINH BO SUNG CAO DANG HE CHINH QUY NAM 2018

THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 3 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông báo xác nhận nhấp học đợt 3 và thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2018


THONG BAO XAC NHAN NHAP HOC DOT 2 VA THU HO SO TUYEN SINH BO SUNG DOT 3 CAO DANG HE CHINH QUY NAM 2018

THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 2 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 3 CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông báo xã nhận nhập học đợt 2 và thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 3 Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 


QUYET DINH TRUNG TUYEN CAO DANG HE CHINH QUY NAM 2018 (DOT 2)

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 2)

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 04/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2018 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT; Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 2/3/2017 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;


THONG BAO XAC NHAN NHAP HOC DOT 1 VA THU HO SO TUYEN SINH BO SUNG CAO DANG HE CHINH QUY NAM 2018

THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông báo xác nhận nhập học đợt 1 và thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung cao đẳng hệ chính quy năm 2018


THONG BAO XAC NHAN NHAP HOC DOT 3 VA THU HO SO TUYEN SINH BO SUNG CAO DANG HE CHINH QUY NAM 2018

THÔNG BÁO THU HỒ SƠ TUYỂN SINH CAO DẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông báo thu tuyển sinh cao đẳng chính quy, thi năng khiếu các ngành năm 2018


Thong tin tuyen sinh nam 2018

Thông tin tuyển sinh năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018, Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 của Trường CĐSP Lào Cai và một số thông tin cần thiết về tuyển sinh năm 2028


Ket qua thi nganh Giao duc Mam non Dot 1 - He Cao dang lien thong chinh quy

Kết quả thi ngành Giáo dục Mầm non Đợt 1 – Hệ Cao đẳng liên thông chính quy

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo kết quả thi tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non Đợt 1 – Hệ Cao đẳng liên thông chính


1 2 3 4 5 tiếp