Thứ Sáu, 26/05/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Ke hoach to chuc ky thi tot nghiep Trung cap Su pham va xet cong nhan tot nghiep cao dang he chinh quy nam 2016

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Click để xem chi tiết nội dung Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy năm 2016


Ket qua tuyen dung vien chuc nam 2015

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015

Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai năm 2015 thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch dự tuyển viên chức năm 2015


Ke hoach trien khai “Ngay Phap luat nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam” trong nganh giao duc nam 2014

Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014

Thực hiện Công văn số: 872/KH-BGDĐT ngày 01/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Giáo dục năm 2014, để thực hiện có hiệu quả nội dung trên, trường CĐSP Lào Cai triển khai kế hoạch thực hiện


Thong bao tuyen vien chuc nam 2014

Thông báo tuyển viên chức năm 2014

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai cần tuyển 01 giảng viên chuyên ngành tiếng Anh, 01 giảng viên chuyên ngành Mỹ thuật, 01 giảng viên chuyên ngành Chính trị.


Ke hoach trien khai cong tac pho bien, giao duc phap luat nam 2014

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014. Click để xem chi tiết nội dung


Ke hoach trien khai cong tac pho bien, giao duc phap luat nam 2014

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Thực hiện kế hoachjsoos 82/KH-HĐPH ngày 16/5/2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 với nội dung cụ thể tại file đính kèm.


Danh sach du tuyen vien chuc nam 2013

Danh sách dự tuyển viên chức năm 2013

Trường CĐSP Lào Cai gửi danh sách dự tuyển viên chức năm 2013


Ke hoach phong chong tham nhung nam 2014

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014

Nhằm triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên  toàn trường, nhà trường ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014


Ke hoach trien khai thuc hien luat sua doi bo sung 1 so dieu cua luat PCTN nam 2014

Kế hoạch triển khai thực hiện luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật PCTN năm 2014

Kế hoạch nhằm triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực


Truong Cao dang Su pham Lao Cai tuyen vien chuc nam 2013:

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tuyển viên chức năm 2013:

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển dụng giảng viên chuyên ngành  tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Mầm non, Tật học. Click để xem chi tiết nội dung.